Бъдещето е тук! Бъдещето е сега! Robo Mode ON!

MindHub e първият иновативен клуб по програмиране за деца на възраст между 6 и 11 години. Клубът помага на децата да развиват своето логическо и аналитично мислене, изучавайки фундаменти в програмирането. В MindHub вярват, че дигиталните умения са основна предпоставка за успех в професиите на бъдещето. Тяхната мисия е да насочат интереса на децата към технологиите в посока, която да им помогне да се сдобият с основните дигитални умения и компетенции, логическо и аналитично мислене, необходими за успеха във всяка една област. С много страст и иновации, създават среда, в която децата могат да се отличават!

В тяхната работилница децата ще създават игри, използвайки различни среди за програмиране и визуалния език – Blockly (Блокли), ще програмират поведението на роботи и ще разказват интересни интерактивни истории и изображения с писане на код.

Някои от дейностите в уъркшопа на MindHub са: Създаване на игри с Blockly; Програмиране на роботи и дронове; Създаване на интерактивни истории и изображения с код.

Програмата им по време на София диша 2017 включва: Спортуващи роботи (Robots can do sports); Звездно пътуване в открития космос (Travelling into open space); Танци и музика с роботи (Disco and Dance Party); Робобитки (Robobattles); Създаване на 3D анимации и игри (Making 3D Animation Day); Робот филмов оператор – заснемане на интерактивни анимации (Story Telling and Dash Filmmaker); Модернизация на приказки и пресъздаване на сцени от филми (Modern recreation of well-known fairytales); Луда надпревара с роботи (Crazy Robot race); АртБоти – роботите пишат вместо нас (ArtBots – writing with robots).