София Диша 2015 и София – Творчески град на киното

Столицата на България е един от петте световни градове на киното и чества по достоен начин 100-годишния юбилей на българското кино на 13 януари 2015.

Стартирала през 2004 година, инициативата отбелязва своя 10-годишен юбилей, и именно в тази година ние сме особено щастливи, че София беше удостоена с титлата „Творчески град на киното”, още повече във време, когато киното в България празнува своя вековен юбилей.

Всички инициативи, свързани с популяризиране на постиженията на българското кино, ще получат подкрепа от страна на ръководството на Столична община и Министерството на културата.

Мрежата „Творчески градове” на ЮНЕСКО предлага изключителна възможност за международно сътрудничество и отразява нашия стремеж да подкрепяме удивителния творчески и иновативен потенциал, в името на разширяване на възможностите за устойчиво развитие.

Целта на инициативата е да насърчава градовете, които са положили изключителни усилия и са инвестирали в творческите индустрии като един от основните двигатели на устойчивото градско развитие, социалното приобщаване и разширяване на влиянието върху културата на целия свят.

Чрез присъединяването към тази мрежа градовете поемат ангажимент за сътрудничество и партньорски отношения в стремежа да се популяризира творчеството и развитието на креативните индустрии, да споделят най-добите практики, да засилва участието в културния живот и да интегрира културата в икономиката и плановете за социално развитие.

Мрежата включва седем тематични области – традиционни занаяти и фолклор, дизайн, кино, гастрономия, литература, медийни изкуства и музика.