УМНОТО ПРИДВИЖВАНЕ – ЧАСТ ОТ СОФИЯ ДИША

Информационната кампания на ЕК “Европейска седмица на мобилността” тази година е част от популярния фестивал “София диша” с послание за разумно придвижване – с велосипед, пеша, с градски и споделен транспорт, и без личен автомобил. Това е прекият път към по-чист въздух в града, по-здрави хора и по-силна икономика.

На 21-ви и 28-и август в зона “Спорт” на фестивала фотостена ще даде възможност на минувачите да се снимат като част от символите на кампанията – атрактивни човечета, които използват алтернативни начини на придвижване в града. На разположение на минувачите ще има фотограф, а снимките ще бъдат качени във Facebook страницата на кампанията за по-лесно тагване и споделяне.
Хаштагът на цялата кампания е #mobilityweek.

Желаещите ще получат стикери с човечетата на кампанията и безплатен брой от зеления вестник The Green Sofia Times, който е специално за събития и новини, свързани с разумното придвижване. Във вестника е включена и програма за самата Европейска седмица на мобилността в София (16-22 септември).

Фотостената на Европейска седмица на мобилността ще намерите:
На 21-ви август – на ул. Княз Александър I, до сградата на БНБ
На 28-и август – на бул. Александър Стамболийски

“Европейска седмица на мобилността” е информационна кампания на Европейската комисия, която на национално ниво се координира от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и цели да обърне внимание на предимствата при комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед, автомобил и пеша.

През 2016-та година мотото на кампанията е „Умно придвижване. Силна икономика“, като цели да акцентира върху пряката връзка между транспорта, здравето на хората и развитието на региона.

Комуникационна агенция Интеримидж подготвя и осъществява дейностите в рамките на годишните програми на кампанията от старта й у нас през 2013-та година.

От 2015 г. инициативите на „Европейска седмица на мобилността“ са целогодишни, като пикът е в периода 16-22 септември. Те оформят мащабна и интегрирана кампания за градска мобилност с единна платформа за популяризиране на устойчивите начини на придвижване в градовете на Европа – www.mobilityweek.eu

Международната кампания се подкрепя от генералните дирекции „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“ на Европейската комисия. Секретариатът на кампанията се управлява от консорциум начело с EUROCITIES, две други градски мрежи (ICLEI и POLIS), специализирана комуникационна агенция (ICF Mostra) и международна екологична организация (Regional Environmental Centre/ “Регионален екологичен център”).

Повече за кампанията научете на българския уебсайт www.dothemix.bg, на www.mobilityweek.eu и www.moew.government.bg, както и на facebook.com/MobilityWeekBG

Фестивалът София Диша е част от Календара на културните събития на Столична община.